CPR Invest Global Silver Age

PROFITEER VAN DE VERGRIJZING OM UW BELEGGINGEN TE VERJONGEN

  • Een sterk beleggingsthema op basis van een langetermijntrend
  • Een multisectorale aanpak: 8 veelbelovende pijlers
  • Actief fondsbeheer vanuit overtuiging
Meer informatie over het fonds

Bent u op zoek naar meer informatie ?

Neemt u dan contact op met onze gespecialiseerde team dat zo snel mogelijk op uw vraag zal reageren.

In het kort

CPR Invest Global Silver Age wil profiteren van een veelbelovend thema, de vergrijzing, door te beleggen in bedrijven met een hoog potentieel.

Het is een compartiment van de bevek naar Luxemburgs SICAV  CPR Invest, feederfonds van het Franse gemeenschappelijke beleggingsfonds CPR Global Silver Age.
Het fonds heeft als doelstelling om over een beleggingsperiode van minimaal 5 jaar beter te presteren dan de mondiale aandelenmarkten door te beleggen in bedrijven die profiteren van de consumentenvraag van senioren, wiens aandeel in het bevolking gestaag toeneemt. VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING: EEN BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE KWESTIE

Ook al is de vergrijzing van de bevolking reeds een feit, dit demografische verschijnsel zal de komende decennia in een hogere versnelling raken. De onafwendbare vergrijzing biedt kansen voor nieuwe producten en diensten.

Zo behaalden bedrijven die gerelateerd zijn aan de vergrijzing de afgelopen achttien jaar een gemiddelde omzet- en winstgroei die hoger was dan de wereldmarkt(1). Deze trend zal naar verwachting sterker worden.

Aandeel van de bevolking van 60 jaar en ouder(2)

(1) Bron: analyse van CPR AM - Verschil tussen de gemiddelde groeicijfers van bedrijven met een notering aan de MSCI World Index ND en het beleggingsuniversum van CPR Invest - Global Silver Age per 30 juni 2015 (bron: Factset). Geanalyseerde periode: 1996-2014. De wereldmarkt is hier vertegenwoordigd door de MSCI World ND.

(2) Bron: Population Division van de Verenigde Naties, World population, the 2012 revision, DVD edition, 2013
NB: De op deze kaart aangegeven grenzen zijn niet officieel goedgekeurd of aanvaard door de Verenigde NatiesACTIEF FONDSBEHEER VANUIT OVERTUIGING

Na een strenge selectie onder ongeveer 615 bedrijven die gerelateerd zijn aan de vergrijzing neemt het beheerteam er ongeveer 140 op in de portefeuille. Ook de hoge reactiviteit van de blootstelling aan de sector zorgt voor veel toegevoegde waarde voor het compartiment.615

Aantal aandelen in het beleggingsuniversum

8

Aantal geïdentificeerde sectoren

140

Aantal effecten in de portefeuilleEEN ORIGINELE AANPAK

CPR Invest Global Silver Age wil profiteren van deze structurele trend en de hieruit voortvloeiende beleggingsmogelijkheden op de lange termijn door te kiezen uit acht veelbelovende sectoren die beantwoorden aan de gerichte behoeften van senioren, aandelen met een hoog potentieel.Punten om alert op te zijn

  • Risico op kapitaalverlies.
  • Geen garantie voor de prestaties.
  • Aanbevolen beleggingsduur: minimaal 5 jaar.
  • Fluctuaties in de aandelenkoersen kunnen een negatieve invloed hebben op de intrinsieke waarde van het compartiment.
  • Een wisselkoersdaling kan leiden tot waardeverlies.

Risico-indicator

Prestaties van het fonds