Onderzoek en StrategieCPR AM ONDERZOEK & STRATEGIE

Gezien het belang van een macro-economische analyse en de juiste waardering van financieel en politiek beleid wordt CPR AM bij zijn beheeractiviteiten van meet af aan ondersteund door een afdeling Onderzoek en Strategie. Deze afdeling speelt vooral een grote rol bij de vaststelling van de marktscenario's die de basis vormen voor onze vermogenstoewijzing. 

De belangrijkste missie van dit team bestaat uit het verzorgen van analyses van de macro-economische omstandigheden, het monetaire en begrotingsbeleid en de marktstromen. Aan de hand daarvan doet het team economische en financiële voorspellingen en draagt het, in het kader van de effectenallocatiecommissie waarin de leden zitting hebben, bij aan de vaststelling van de marktscenario's. Daarnaast biedt het team de directie en de medewerkers van CPR AM dagelijkse ondersteuning door: 

  • Het nauwgezet volgen van het monetaire en begrotingsbeleid van de grootste economieën, vooral de Verenigde Staten en de landen uit de eurozone  
  • Het analyseren en becommentariëren van gebeurtenissen en economische cijfers  
  • Het toelichten van analyses en vooruitzichten en het beantwoorden van gerichte vragen van de beheerders van CPR AM
  • Deelnemen aan klantcommissies  
  • Het volgen van actuele economische discussies in de financiële wereld, bij centrale banken, economische instituten, en daar regelmatig aan bijdragen 


CPR AM ONDERZOEK

In de jaren negentig richtte CPR AM een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling op die de beheerteams ondersteunt bij de ontwikkeling van processen, hulpmiddelen en beleggingsinstrumenten. De afdeling Onderzoek richt zich op de volgende zaken:

  • Allocatie: het bedenken, ontwikkelen, ijken en controleren van modellen.
  • Selectie: het toepassen en controleren van selectiemodellen voor effecten per type en sector. Het analyseren van beleggingsinstrumenten in termen van pricing en specifieke risico's.  
  • Risicobeheer: het ontwikkelen van methodes voor het meten en aansturen van algemene risico's.
  • Onderzoek naar beleggingsinstrumenten.