Oplossingen voor KasmiddelenAl meer dan 20 jaar biedt CPR Asset Management oplossingen voor kasmiddelenbeheer, met de focus op liquiditeit en sterk risicobeheer.

Deze oplossingen bestaan uit een breed gamma aan fondsen met een beleggingshorizon variërend van enkele dagen tot twee jaar. Onze beheerders beleggen in kortlopende obligaties van zorgvuldig geselecteerde emittenten, depositocertificaten (uitgegeven door banken) en commercial papers (uitgegeven door bedrijven).LANGJARIGE EN ERKENDE EXPERTISE OP HET GEBIED VAN VERMOGENSBEHEER

Het beheerteam Koersen en Kredieten van CPR AM is verantwoordelijk voor het beheer van de kasmiddelenfondsen. Dit team bestaat uit gespecialiseerde beheerders met gemiddeld 15 jaar ervaring en kredietanalisten die alle sectoren bestrijken (gemiddeld 12 jaar ervaring).

De kwaliteit van het vermogensbeheer van CPR AM wordt van oudsher erkend en heeft het tot een van de grootste spelers op het gebied van kasmiddelenbeheer gemaakt.De 3 pijlers van onze filosofie

CPR AM: EEN VAN DE GROOTSTE SPELERS VAN DE MARKT OP HET GEBIED VAN KASMIDDELENBEHEER

EEN GROOT AANTAL FONDSEN MET EEN VERSCHILLENDE BELEGGINGSHORIZON

EEN ERVAREN EN TOEGEWIJD TEAM MET GEMIDDELD RUIM 10 JAAR ERVARINGEen zeer compleet aanbod, afgestemd op de verschillende beleggingsdoelstellingen

Kasbeheer op korte termijn vertegenwoordigt meer dan een derde van de door CPR AM beheerde activa. Afhankelijk van de verwachtingen van beleggers kunnen we ons kasbeheer in drie categorieën onderverdelen:

Loupe

Monetair beheer op korte termijn

Optimalisatie van de kaspositie, de kwaliteit van effecten en een nauwgezet risicobeheer krijgen prioriteit

Cochon

' Valuta's

Profiteren van een rendementsoverschot waarbij een sterke kaspositie in het kader van een gestuurd risico behouden blijft

Billets

Obligatiebeheer op korte termijn

Valuta's worden verlaten om te kunnen profiteren van extra rendementsbronnen. Een originele aanpak: een effectief beheer van gevoeligheid, duration en diversificatiekansenEEN CONSTANT RISICOBEHEER

De keuze van effecten is afhankelijk van de reglementaire beperkingen op het gebied van vermogensbeheer, een afhankelijkheid die nog versterkt wordt door de zeer strenge interne regels voor risicobeheer (liquiditeit, notering, looptijd, enz.).

  • Beheer van het liquiditeitsrisico, aangezien de instap - en uitstapvergoedingen aanzienlijk kunnen zijn voor monetaire icb's.
  • Beheer van het renterisico met een min of meer systematische dekking, afhankelijk van de icb.
  • Beheer van het kredietrisico door afhankelijk van de vastgestelde marktfasen een variabel risico te nemen.
  • Beheer van specifieke risico's met medewerking van het ervaren team van kredietanalisten, dat emittenten en de beoogde sectoren voor de beheerders onderzoekt en aanbevelingen doet.

Dit type beheer biedt geen prestatiegarantie en brengt een risico op kapitaalverlies met zich mee. De belangrijkste risico's die obligaties of geldmarktinstrumenten lopen, zijn renterisico, kredietrisico en valutarisico. Voor meer informatie over uw risicoprofiel verwijzen wij u naar de juridische documentatie van de icb.