My Thematic PartnerIn een almaar meer complexe, geconnecteerde en voortdurend veranderende wereld, waarin nooit eerder geziene technologische innovaties de klassieke waarden komen verstoren, biedt onze thematische benadering een alternatief voor traditionele strategieën. Om onze cliënten duurzame oplossingen aan te kunnen bieden, zijn wij voortdurend op zoek naar bronnen voor groei en rendement op basis van langlopende trends.

Geglobaliseerde handel, technologische innovaties, demografische trends en uitdagingen voor het milieu… Onze wereld verandert constant, net zoals het gehele ecosysteem.

Bij CPR AM overschouwen wij de megatrends die onze wereld voortstuwen en grijpen die aan als talrijke welgekomen beleggingskansen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vergrijzing, gezondheid en nieuwe levensgewoonten, grondstoffen en landbouw.
Onze benadering van thematisch beleggen

In onze unieke en innovative benadering wordt de voorkeur gegeven aan thema’s waarin de fundamentele waarden niet afhankelijk zijn van één enkele sector. Een ruime omschrijving van het beleggingsuniversum werkt diversificatie in de hand en beperkt het sectorrisico. Op basis van de overtuigingen van onze beheerders kan de portefeuilleconstructie worden aangepast aan de economische cycli en de markttendensen.

De belangrijkste risico's verbonden aan deze strategie zijn de risico's van verlies van kapitaal, aandelen, rentetarieven, krediet en wisselkoersen. Er moet worden verwezen naar de juridische documentatie van de UCI voor gedetailleerde informatie over het risicoprofielVafa Ahmadi, Hoofd Wereldwijde Thematische Aandelen

Thematisch beleggen

Bij thematisch beleggen gaan wij op zoek naar structurele trends die groei op de lange termijn kunnen genereren zodat wij, ongeacht de economische situatie en gebeurtenissen, steeds krachtige en flexibele beleggingsoplossingen aan kunnen bieden. Wanneer de markten onrustig zijn is thematisch beleggen het alternatief bij uitstek voor cyclische risico’s.

De aandelenmarkt wordt gedomineerd door twee tegengestelde strategieën: de passieve strategieën (indexfondsen en ETF’s) en de actieve strategieën die gebaseerd zijn op sterke overtuigingen. Thematische fondsen volgen geen beperkende benchmark en zorgen bijgevolg voor een extra rendement waardoor zij steeds meer aan belang winnen en een plaats verdienen in elke beleggingsportefeuille.

    
"We zijn toegewijd aan het ontwerpen van onze strategieën, om voorbijgaan aan rages te voorkomen"

Vafa Ahmadi   

Thematisch beleggen is geschikt voor beleggers
  • met een langetermijn horizon die niet bang zijn van een hoog risiconiveau
  • die op lange termijn willen profiteren van een hoger rendement dan dat van de aandelenmarkten en die kunnen aanvaarden dat er periodes zijn waarin het rendement minder is doordat de markt weinig kortetermijn kansen biedt
  • die hun portefeuille willen diversifiëren.

Thematisch beleggen kan ertoe leiden dat sectoren die niet aan een welbepaald thema zijn gerelateerd, niet in het beleggingsuniversum zijn opgenomen. Het is derhalve waarschijnlijk dat er een aanzienlijk rendementsverschil wordt gegenereerd in vergelijking met een marktindex.