PRESENTATIEINNOVATIE IS GOED ALS HET EEN AFSPIEGELING IS VAN UW DOELSTELLINGEN

CPR AM, dat in 1989 werd opgericht, biedt dankzij vele verschillende expertises (kwantitatieve en thematische aandelen, vermogensallocatie, vastrentende waarden en krediet, valuta, converteerbare obligaties) flexibele en goed presterende beleggingsoplossingen, afgestemd op de behoeften en eisen van beleggers (institutioneel, corporate, verzekeraars, private banken, fondsbeheerders en vermogensbeheerders), in Frankrijk en in het buitenland.+30

jaar ervaring

58

miljard euro aan beheerd vermogen

+100

medewerkers, waarvan 1/3 beheerders

Bron: CPR AM per 30 06 2023ONZE STERKE PUNTEN

Bewezen expertisen

De CPR AM-teams die een gemiddelde ervaring van 15 jaar hebben, passen strenge en effectieve beheerprocessen toe die te allen tijde rekening houden met de verschillende aspecten van risico's (budget, specifieke activa, extreme risico's, enz.). Het doel is het aanbieden van beleggingsoplossingen die streven naar op duurzame wijze gegenereerd rendement.

Innovatie en technische ontwikkeling als drijvende kracht van de ontwikkelingnnovation 

Innovatie staat centraal binnen de aanpak van CPR AM. De beheer- en onderzoeksteams zorgen voor een constante kwaliteit van de geïmplementeerde processen om ze te laten aansluiten op veranderende marktomstandigheden en te laten voldoen aan de verschillende regelgevingen (Solvency II, Basel III, enz.).

Een bevoorrechte relatie met de klantenn 

Nabijheid, een luisterend oor en beschikbaarheid zijn de pijlers van de betrokkenheid van CPR AM bij haar klanten. Met dit als oogmerk biedt CPR AM haar klanten een volledige en continue begeleiding en informeert hen regelmatig over het beheerd vermogen en de markten.

Een unieke positionering die blijk geeft van soliditeit en nabijheid

CPR AM, een 100% dochtermaatschappij van Amundi, is een atypisch kleinschalig bedrijf met alle voordelen van dien en wordt gekenmerkt door een cultuur van nabijheid, door soliditeit en de operationele mogelijkheden van een grote groep.
Gesteund door een de grootste Europese vermogensbeheerders ontplooit CPR AM haar activiteiten volgens de strengste normen van de beroepsgroep.ONZE WAARDEN

AANPASSINGSVERMOGEN

CREATIVITEIT

REACTIVITEITDE HISTORISCHE GROEIREFERENTIEAANDEELHOUDERSCHAP

CPR AM, een 100% dochtermaatschappij van Amundi, is een kleinschalig bedrijf met alle voordelen van dien en is tegelijkertijd krachtig omdat het tot een de grootste vermogensbeheerders van Europa behoort.

CPR AM beschikt over de middelen en ondersteuning van de technische teams van Amundi, name op het gebied van toezicht en beheer van de financiële en operationele risico's, en maakt gebruik van het middle en back office van het moederbedrijf.INTERNATIONALE AMBITIE

Het is de ambitie van CPR AM om haar aanwezigheid in de binnenlandse markt en in het buitenland te versterken, vooral in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Om haar grote expertise internationaal te kunnen inzetten, introduceerde CPR AM in augustus 2014 CPR Invest, een bevek naar Luxemburgs recht.