ObligatiebeheerOnze obligatiebeheerders zetten het hele spectrum aan obligatiebeleggingen in voor een breed gamma van klassieke of vernieuwende oplossingen:

 • Innoverende strategieën voor een dynamische geografische allocatie door de klassieke benchmark-benaderingen los te laten.
 • Zuiver directionele benaderingen om te profiteren van de carry van aandelenklassen (krediet of inflatie) zonder hinder te ondervinden van rente-effecten.
 • Een aanpak op basis van obligatie-allocatie met twee aparte, elkaar aanvullende rendementsbronnen die vooral streven naar een bijzonder robuuste oplossing, ongeacht de marktomstandigheden. 


3 expertisegebieden

Rente- en inflatiebeheer

Het beheren van alle portefeuilles met een rente- en inflatiecomponent (icb en opdrachten). Het beheer berust op het eigen obligatie-allocatiemodel van CPR AM dat continu wordt uitgebreid door in nauwe samenwerking met de onderzoeks- en strategieteams nieuwe oplossingen te ontwikkelen die inspelen op de veranderende omstandigheden op de obligatiemarkten.

Kredietbeheer

Naast monetaire oplossingen beheert het team Kredietbeheer een unieke en liquide reeks fondsen waarmee u toegang hebt tot de markten voor kredietderivaten van particuliere emittenten. Dankzij de expertise die met de CPR Credixx-fondsen ontwikkeld werd, wordt er optimaal geprofiteerd van het potentieel van kredietspreads zonder blootstelling aan obligaties (door de constructie) of valuta (systematische dekking). Daarnaast beheert het team portefeuilles van het type Buy & Hold.

Interne kredietanalyse

De twee leden van dit team werken nauw samen met het team van kredietanalisten van Amundi. Het team maakt deel uit van de beheerafdelingen van CPR AM, voert voor de beheerders analyses van emittenten en sectoren uit en doet daar aanbevelingen over.ONZE BEHEERFILOSOFIE

DYNAMISCHE BENADERINGEN EN DIVERSIFICATIE VAN RENDEMENTSBRONNEN

STRENGE SELECTIE VAN EMITTENTEN EN RISICOBEHEER

actief, reactief en liquide beheerONZE STRATEGIEËN

Flexibele obligatiestrategie

 • Een veelzijdige aanpak waarmee we flexibel kunnen inspelen op alle marktomstandigheden, vooral bij lage rentetarieven of stijgende rentetarieven
 • Allocatie naar twee aparte, elkaar aanvullende rendementsbronnen: een klassieke top-downbenadering, en een bottom-upbenadering gericht op obligaties met de beste carry's
 • Actief, reactief en liquide beheer

Staatsobligaties

 • Strategische geografische allocatie, in lijn met de markten, waarbij de klassieke indexen worden losgelaten
 • Actief beheer van de rentecurve
 • Permanente risicosturing
 • Expertise die op basis van een speciaal voor de staten ontwikkelde ESG-analyse werd opgedaan

Krediet

 • Kant-en-klare oplossingen om te investeren in kredietspreads zonder blootstelling aan het renterisico
 • Een aanpak die op vier pijlers berust: representativiteit, transparantie, liquiditeit en diversificatie
 • Geïntegreerd risicobeheer op elk niveau van het beleggingsproces 

Inflatie

 • Strategie van langdurige blootstelling aan internationale reële rente
 • Strategie gericht op impliciete inflatie, zonder blootstelling aan nominale rente
 • Actief beheer van het renterisico (reële en nominale rente, inflatie) en geografische spreiding


HET OBLIGATIEBEHEER VAN CPR AM

 • Een ervaren beheerteam: de afdeling Rente en Kredieten werd gelijktijdig met CPR AM opgericht en kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring. Het team bestaat uit acht beheerders en twee kredietstrategen die wereldwijd op zoek zijn naar bronnen voor toegevoegde waarde: directionele rente, reële rente, inflatie, kredieten, enz.  
 • Indrukwekkende kredietanalysecapaciteiten: particuliere emittenten worden door de beheerders op basis van een tweeledig kredietanalysemodel geselecteerd. Daarbij worden de kennis en kunde van de Amundi-groep en diens 17 kredietanalisten gecombineerd met de nabijheid van de twee kredietstrategisten van CPR AM die zich volledig bezighouden met de beheerteams waarvan ze direct deel uitmaken.
 • Een beleggingsstrategie die zichzelf bewezen heeft: De aanpak die CPR AM al meer dan twintig jaar lang ontwikkelt, combineert de expertise en diepgaande kennis van de beheerteams over de activaklassen met een uitstekende allocatiebeheersing en risicosturing.